Centar za socijalnu skrb Brač - Supetar

Usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja i obrazovanja

USLUGA POMOĆI PRI UKLJUČIVANJU U PROGRAME ODGOJA I OBRAZOVANJA (integracija)

Ova socijalna usluga pruža se odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama kao pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom, u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija).

Odluku o ostvarivanju ove usluge rješenjem donosi centar za socijalnu skrb na temelju prethodno pribavljenog mišljenja predškolske ili školske ustanove i ocjene pružatelja usluge o trajanju i učestalosti pružanja usluge.

Uslugu pružaju dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili druga pravna osoba koja pruža usluge djeci s teškoćama u razvoju i mlađim punoljetnim osobama s invaliditetom.


Tražilica
Zadnje Objave
Kategorije Objava
Arhiva Objava