Zapisnik sa 15. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 30. rujna 2015. godine.:

ZAPISNIK 15. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Preuzmite dokument u pdf formatu.