Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama, ugovori o djelu za 2020. g.: Evidencija sklopljenih ugovora za 2020 godinu_1 (pdf) Evidencije ugovora sklopljenih u 2020. godini: Evidencija sklopljenih ugovora za 2020 godinu_2 (pdf)

Pročitaj više

Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama, ugovori o djelu: Evidencija sklopljenih ugovora1-2019 (pdf) EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH u 2019. GODINE: Evidencija sklopljenih ugovora2-2019 (pdf)  

Pročitaj više

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH  u 2016. GODINE: Evidencija sklopljenih ugovora2-2016 (pdf) Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama i ugovori o djelu za uređenje vrta i okoliša zgrade CZSS: Evidencija sklopljenih ugovora1-2016 (pdf)

Pročitaj više

Evidencije ugovora sklopljenih u 2015. godin Evidencija sklopljenih ugovora-2015 (pdf) Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama i ugovori o djelu za uređenje vrta i okoliša zgrade CZSS: Evidencija sklopljenih ugovora1-2015 (pdf)

Pročitaj više