Poziv radi dostave  ponude za pružanje usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar. Pozivaju  se sve pravne osobe  da dostave ponudu Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar za pružanje usluge tjelesne zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar: Poziv na dostavu ponuda za pruzanje usluge tjelesne zastite (pdf)  

Pročitaj više

Plan nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2020. godinu: Plan nabave Centra iz sredstava Proracuna SDZ za 2020 (xls)

Pročitaj više

Centar za socijalnu skrb Brač – Supetar – EOJN-Statističko izvješće za 2019.: EOJN-Statisticko izvjesce za 2019 (pdf)

Pročitaj više

Izjava i obavijest o nepostojanju sukoba interesa u javnoj nabavi: IZJAVA i OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA (pdf)

Pročitaj više