Temeljem čl. 35. st. 2. podstavka 7. Statuta Centar za socijalnu skrb Brač Supetar i Statuta o izmjenama od 01.08.2014. i dopunama statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar od 08.09.2021. godine te čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Brač Supetar, KLASA:011-02/15-01/08, URBROJ: 2104-22-01-15-0001 od 30.09.2015.g, ravnateljica Centra za…

Pročitaj više

Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO) Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike je po obavijesti Vijeća Europe, objavilo Javni poziv za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja…

Pročitaj više

Natječaj za radna mjesta u Centru za socijalnu skrb Brač Supetar: diplomirani socijalni radnik I. vrste zvanja na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica pripravnik socijalni radnik na određeno radno vrijeme – 12 mjeseci, putem mjere aktivne politike zapošljavanja 1 izvršitelj/ica NATJECAJ-PRIPRAVNIK I SOC_RADNIK (pdf)

Pročitaj više

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2022. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, na temelju članka 8. Zakona o Nagradi za promicanje prava djeteta (Narodne novine, broj: 96/03…

Pročitaj više