Zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 13. prosinca 2021. godine: Zapisnik sa 7 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pročitaj više

Zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 08. rujna 2021. godine: Zapisnik sa 6 sjednice Upravnog vijeca (pdf)

Pročitaj više

Zapisnik sa 5. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 16. travnja 2021. godine: ZAPISNIK SA 5 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA CENTRA (pdf)

Pročitaj više

Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 18. prosinca 2020. godine: ZAPISNIK ZA 4 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Pročitaj više