Zapisnik sa 4. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 18. prosinca 2020. godine: ZAPISNIK ZA 4 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Pročitaj više

Odluka o prestanku mandata dosadašnjem ravnatelju Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar: ODLUKA O PRESTANKU MANDATA DOSADASNJEM RAVNATELJU CENTRA (pdf)

Pročitaj više

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 7. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 38. stavak 1. i članka 43. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj: 76/93, 29/97, 47/99. 35/08 i 127/19), članka 133. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi («Narodne novine», broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i…

Pročitaj više

Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 9. listopada 2020. godine.: ZAPISNIK ZA 2 SJEDNICE UPRAVNOG VIJECA (pdf)

Pročitaj više