Evidencije ugovora sklopljenih u 2015. godin

Evidencija sklopljenih ugovora-2015 (pdf)

Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama i ugovori o djelu za uređenje vrta i okoliša zgrade CZSS:

Evidencija sklopljenih ugovora1-2015 (pdf)