Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama, ugovori o djelu:

Evidencija sklopljenih ugovora1-2019 (pdf)

EVIDENCIJA UGOVORA SKLOPLJENIH u 2019. GODINE:

Evidencija sklopljenih ugovora2-2019 (pdf)