Ugovori o radu; ugovori o intelektualnim uslugama, ugovori o djelu za 2020. g.:

Evidencija sklopljenih ugovora za 2020 godinu_1 (pdf)

Evidencije ugovora sklopljenih u 2020. godini:

Evidencija sklopljenih ugovora za 2020 godinu_2 (pdf)