Financijski izvještaji Centra od 1.1.-31.12.2016-ukupno:

Financijski izvjestaji Centra od 0101-31122016-ukupno (xls)

Odluka o prihvacanju izvjesca Proracuna za 2016 (pdf)