Centar za socijalnu skrb Brač – Supetar – Financijski plan za 2021. – 2023. godinu:

FINANCIJSKI PLAN 2021-2023 (pdf)

OBRAZLOZENJE FINANCIJSKOG PLANA 2021-2023 (pdf)