Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu:

Godisnje izvjesce o pristupu informacijama za 2016 (pdf)

Godisnje izvjesce o pristupu informacijama za 2016 – tablica (xls)