Centar za socijalnu skrb Brač Supetar – I. rebalans plana nabave za 2015. godinu – proračun Splitsko – dalmatinske županije:

Odluka – I. rebalans 2015. g. (pdf)

I. rebalans plana nabave 2015. – SDŽ (xls)

Preuzmite dokument u xls formatu.