II. izmjene i dopune Financijskog  plana  Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2015. godinu:

II izmjene i dopune proračun SDŽ 2015 (pdf)

Županija-Rebalans II-2015 (xls)