II. izmjene i dopune financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava proračuna SDŽ za 2016. godinu:

II izmjene i dopune fin plana Centra iz sredstava proracuna SDZ za 2016 (xls)