Na temelju članka 28. stavak 1.Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 120/16, od 21. prosinca 2016.) Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar donosi:

II REBALANS PLANA NABAVE ZA 2018 GODINU (xls)