Na temelju članka 28. st. 1. podstavak 2. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na svojoj 9. sjednici održanoj dana 27. prosinca 2017. godine, donijelo je slijedeću

O D L U K U – Jednoglasno se donosi Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Plana nabave Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar za 2017. godinu iz sredstava Proračuna SDŽ, u tekstu koji je podnio ravnatelj Centra i koji čini sastavni dio ove odluke.

PLAN NABAVE ZA 2017-III rebalans SDZ (xls)

ODLUKA PLANA NABAVE III REBALANS (pdf)