Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar donosi odluku o

ISPRAVCI NATJEČAJA

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar.

U natječaju za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač – Supetar, objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 77 dana 26. kolovoza 2016. godine, listu Slobodna Dalmacija 30 kolovoza 2016. godine i na web-stranici HZZZ-a, u stavku 5, podstavku 5. umjesto teksta: »dokaz da kandidat/kandidatkinja nije pravomoćno kazneno ni prekršajno osuđen/a niti da se protiv kandidata/kandidatkinje vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela iz članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), ne starije od mjesec dana«, treba stajati tekst: »uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana)«.

Rok za podnošenje prijava na natječaj iznosi 15 dana i teče od objave ispravka u Narodnim novinama.

                                                                                                               Predsjednica Upravnog vijeća
Andrea Kaštelan, prof.  pedagogije

Ispravak natječaja za ravnatelja/icu (pdf)