CZSS Brač – Supetar – Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. g.:

Izjava o fiskalnoj odgovornosti (pdf)