Izvješće o radu CZSS Brač – Supetar za 2018. i odluka o prihvaćanju izvješća:

IZVJESCE O RADU CZSS BRAC-SUPETAR ZA 2018 GODINU (pdf)