Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama u 2014. godini:

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2014. godinu (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.