Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu:

Izvješće o provedbi ZPPI 2015 (pdf)