Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama u 2013. godini:

IZVJEŠĆE O PRISTUPU INFORMACIJAMA ZA 2013. GODINU (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.