Izvještaj o izvršenju Financijskog plana CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije za razdoblje siječanj-rujan 2018. godine

Izvjestaj o izvrsenju Financijskog plana CZSS Brac-Supetar iz sredstava Proracuna SDZ za razdoblje sijecanj-rujan 2018 (xls)