Adresa:
Centar za socijalnu skrb Brač – Supetar
M. Vodanovića 18,
21400 Supetar

Telefon centrala:
021/631-031,
021/631-314
Telefax:
021/631-206
Računovodstvo:
021/757-931

OIB: 08337817529
Žiro: HR2423900011100567841

Web: www.czss-brac-supetar.hr
E-mail: korisnik005@socskrb.hr

Adresa:
Centar za socijalnu skrb Brač – Supetar
M. Vodanovića 18,
21400 Supetar

GDJE SMO:

1 Map