Temeljem čl. 35. st. 2. podstavka 7. Statuta Centar za socijalnu skrb Brač Supetar i Statuta o izmjenama od 01.08.2014. i dopunama statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar od 08.09.2021. godine te čl. 5. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za socijalnu skrb Brač Supetar, KLASA:011-02/15-01/08, URBROJ: 2104-22-01-15-0001 od 30.09.2015.g, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Brač Supetar raspisuje:

Natječaj za radno mjesto

  • diplomirani socijalni radnik I. vrste zvanja na određeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Više u pdf dokumentu:

Natjecaj – diplomirani socijalni radnik-ca odredjeno (pdf)