Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje

NATJEČAJ za popunu radnog mjesta:

  1. Socijalni radnik na određeno vrijeme s punim radnim vremenom do povratka radnice s porodnog dopusta – 1 IZVRŠITELJ.

Natjecaj za socijalnog radnika (pdf)

 

Odluka o poništenju natječaja

Poništava se Natječaj za popunu radnog mjesta socijalnog radnika – jednog izvršitelja na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljnog dopusta, u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, a koji je objavljen u Zavodu za zapošljavanje, na internetskim stranicama Centra te u „Narodnim novinama“ dana 24. lipnja 2020. godine, iz razloga jer nitko od prijavljenih kandidata nije ispunjavao uvjete Natječaja.

ODLUKA O PONISTENJU NATJECAJA-socijalni_radnik (pdf)