Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 133. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17 i 98/19) i Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 64/2020) te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač- Supetar, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na temelju Odluke donesene na sjednici održanoj 9. listopada 2020. godine, raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar

Natjecaj za ravnatelja-icu (pdf)