Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, ravnatelj Centra raspisuje:

Natječaj za socijalnog radnika (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.