Na temelju članka 35. stavak 2. podstavak 7. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 5. Pravilnika o pravu na pristup informacijama Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar i članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.) te preporuke Povjerenice za informiranje od 24. studenoga 2015. godine, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar donosi

ODLUKU O ODREĐIVANJU ZAMJENIKA SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE

Anica Butković, upravna pravnica u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar, određuje se kao zamjenica službenika za informiranje radi rješavanja i ostvarivanja prava na pristup informacijama u Centru za socijalnu skrb Brač-Supetar (u daljnjem tekstu: zamjenica službenika za informiranje) u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Odluka o određivanju zamjenika službenika za informiranje (pdf)