Na temelju članka 28. st. 1. podstavak 3.  Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, na svojoj 18. sjednici održanoj dana  22. ožujka  2016. godine, donijelo je slijedeću:

ODLUKA O PRIHVAĆANJU IZVJEŠTAJA O RADU (pdf)