Na temelju članka  35. stavak 2. podstavak 7.  Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, članka 5. Pravilnika o pravu na pristup informacijama Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar i članka 13. stavak 1. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/2013.), ravnatelj Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar donosi

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (pdf)

Preuzmite dokument u pdf formatu.