Plan nabave CZSS Brač-Supetar iz sredstava Proračuna SDŽ za 2020. godinu:

Plan nabave Centra iz sredstava Proracuna SDZ za 2020 (xls)