Plan rashoda za nabavku nefinancijske imovine za razdoblje od 2019. do 2021. godine:

Plan rashoda za nabavku nefinancijske imovine za razdoblje od 2019 do 2021 (xls)