Poziv na dostavu ponudu za pružanja usluga tjelesne zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb brač – Supetar:

Poziv na ponudu – usluga tjelesne zastite (pdf)