• zajamčena minimalna naknada,
  • naknada za troškove stanovanja,
  • pravo na troškove ogrjeva,
  • naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
  • jednokratne naknade,
  • naknade u vezi s obrazovanjem,
  • osobna invalidnina,
  • doplatak za pomoć i njegu,
  • status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
  • naknada do zaposlenja,
  • socijalne usluge.