Prijedlog plana rashoda za nefinancijsku imovinu za razdoblje od 2018. do 2020. godine:

Prijedlog plana rashoda za nefinancijsku imovinu za razdoblje od 2018-2020 (xls)