Program rada CZSS Brač – Supetar za 2017. godinu:

Program rada za 2017 (pdf)