Na temelju članka 28. stavka 1, podstavka 3. Statuta Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar, Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar na sjednici održanoj 22.  ožujka 2016. godine, donosi :

Program rada CZSS Brač – Supetar za 2016 (pdf)