Rebalans Plana nabave za 2020. godinu iz proračuna Splitsko – dalmatinske županije:

Rebalans plana SDZ 2020 (xls)