Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprječavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji , skupina i zajednica , te poboljšanju kvalitete njihovog života u zajednici.

Socijalne usluge se pružaju korisnicima u njihovoj obitelji i lokalnoj zajednici kao izvan institucijske usluge, ili kao institucijske usluge koje se ostvaruju smještajem korisnika u domovima socijalne skrbi.

Centar za socijalnu skrb osigurava korisniku izvaninstitucijske usluge, a samo iznimno ako se na taj način ne mogu zadovoljiti potrebe korisnika u cijelosti, korisniku se priznaje smještaj u domu socijalne skrbi.

Socijalne usluge se mogu pružati privremeno, povremeno ili stalno ovisno o potrebama,i najboljem interesu korisnika, a osiguravaju se kao usluge za djecu, mladež i obitelj,i usluge za odrasle osobe.

Socijalne usluge uključuju i Socijalnu akciju kao aktivnost usmjerenu na promicanje prava korisnika i jačenje socijalne mreže, povezivanjem svih pružatelja socijalnih usluga u zajednici u cilju poboljšanja kvalitete života .

Radi sigurnosti korisnika u situacijama koje ugrožavaju njegov život, zdravlje i dobrobit socijalne usluge se osiguravaju 24 sata dnevno u obliku hitnih intervencija.

U tu svrhu Centar za socijalnu skrb Brač-Supetar ima osigurano dežurstvo stručnog radnika koji izvan radnog vremena Centra, na poziv policije sudjeluju u žurnim postupcima zaštite dobrobiti posebno osjetljivih skupina korisnika.

Postupak za priznavanje prava na socijalne usluge provodi centar za socijalnu skrb prema adresi prebivališta korisnika.

U postupcima ostvarivanja prava iz socijalne skrbi gluhe i gluhoslijepe osobe imaju pravo na pomoć stručnog prevoditelja radi prevladavanja teškoća u komunikaciji i mobilnosti .