Centar za socijalnu skrb Brač Supetar:

Odluka – Plan rashoda Centra – NFI (pdf)

NFI – tablica plana nefinancijske imovine 2016. god. (xls)

Preuzmiite dokument u xls formatu.