Ovom uslugom korisniku se osiguravaju izvan institucijski oblici skrbi u njegovoj lokalnoj zajednici, pri čemu korisnik ostaje u vlastitom domu / obitelji.

Usluge boravka pruža dom socijalne skrbi ili drugi pružatelj socijalnih usluga na temelju rješenja centra za socijalnu skrb.

Vrste boravka:

Cjelodnevni i poludnevni boravak.

Cjelodnevni boravakje boravak dulji od 8 sati dnevno, a Poludnevni boravak je boravak u trajanju od 4 do 8 sati dnevno.

U sklopu cjelodnevnog ili poludnevnog boravka korisniku se osigurava zadovoljavanje životnih potreba pružanjem usluga: prehrane, održavanja osobne higijene, brige o zdravlju, čuvanja, odgoja, njege, radnih aktivnosti, psihosocijalne potpore i rehabilitacije, organiziranjem slobodnog vremena, organiziranog prijevoza te drugih usluga ovisno o utvrđenim potrebama i izboru korisnika.

Cjelodnevni boravak može trajati od šest do deset sati, a  poludnevni boravak  od četiri do šest sati.