ORGANIZIRANO STANOVANJE je poseban oblik smještaja jedne ili više osoba zajedno,u pravilu do osam osoba, tijekom 24 sata dnevno , uz organiziranu stalnu ili povremenu pomoć stručne ili druge osobe u osiguravanju osnovnih životnih potreba, te socijalnih, radnih, kulturnih, rekreacijskih I drugih potreba.