Centar za socijalnu skrb može odobriti uslugu pomoći i njege u kući osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe.

Usluga se pruža ako korisnik:

  • nema mogućnosti da mu pomoć i njegu osiguraju roditelj, bračni drug i djeca,
  • nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,
  • ako prihod samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi ( 1.500,00 kn.)
  • ako je na području prebivališta korisnika moguće osigurati takvu pomoć prema odredbama Zakona o socijalnoj skrbi.

Usluga pomoći i njege u kući može obuhvatiti:

  • organiziranje prehrane : nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.
  • obavljanje kućnih poslova: pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično,organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština
  • održavanje osobne higijene: pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba
  • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluge pomoći i njege u kući na temelju rješenja centra za socijalnu skrb pruža centar za pomoć i njegu, dom socijalne skrbi, udruga, vjerska zajednica ili drugi pružatelji usluga u djelatnosti socijalne skrbi, u skladu s propisanim uvjetima.