Zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 22. srpnja 2016. godine.:

Zapisnik sa 1 konstituirajuce sjednice Upravnog vijeca

Preuzmite dokument u pdf formatu.