Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 1. kolovoza 2014. godine.:

Zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.