Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 22. listopada 2014. godine.:

Zapisnik sa 11. sjednice Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.