Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 24. prosinca 2014. godine.:

Zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.