Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća Centra za socijalnu skrb Brač-Supetar održane 23. ožujka 2015. godine.:

Zapisnik sa 13. sjednice Upravnog vijeća

Preuzmite dokument u pdf formatu.